Limanowa – Żegocina – Kraków (miesięczny)

Cennik ulg

37% zniżki – osoby niewidome, jeżeli nie zostały uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji
49% zniżki – uczniowie
51% zniżki – studenci, doktoranci, osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji
78% zniżki – dzieci i młodzież niepełnosprawna