PRZYPOMNIENIE BILETY MIESIĘCZNE

Publikacja: 24 lutego 2020 Trasa: Pozostałe, Kraków - Limanowa, Limanowa - Nowy Sącz

Firma MAXBUS

Przypomina pasażerom, którzy nie kupowali biletu w miesiącu lutym, a korzystającym z przysługujących ulg tj.nauczycielom, studentom oraz uczniom, że przy zamawianiu biletu miesięcznego na miesiąc MARZEC należy dostarczyć czytelne oraz ważne ksero legitymacji z dopiskiem „zgodne z oryginałem” i własnoręczny podpis. Do zamówienia należy dołączyć pełną nazwę szkoły/uczelni oraz datę urodzenia zamawiającego

TURYSTA