Limanowa – Stare Rybie

x Limanowa Łososina Koszary Piekiełko Rupniów Nowe Rybie Stare Rybie
Limanowa 2,50 zł 2,50 zł 3 zł 3,50 zł 4 zł 4 zł 4,50 zł
Łososina 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 4 zł
Koszary 3 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 3 zł 3 zł 3,50 zł
Piekiełko 3,50 zł 3,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 3 zł 3,50 zł
Rupniów 4 zł 3,50 zł 3 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 3 zł
Nowe Rybie 4 zł 3,50 zł 3 zł 3 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł
Stare Rybie 4,50 zł 4 zł 3,50 zł 3,50 zł 3 zł 2,50 zł 2,50 zł

 

TURYSTA