Limanowa – Stare Rybie

x Limanowa Łososina Koszary Piekiełko Rupniów Nowe Rybie Stare Rybie
Limanowa 3,00 zł 3,00 zł 3,50 zł 4,00 zł 4,50 zł 5,00 zł 5,50 zł
Łososina 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,50 zł 4,00 zł 4,50 zł 5,00 zł
Koszary 3,50 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,50 zł 4,00 zł 4,50 zł
Piekiełko 3,50 zł 3,50 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,50 zł 4,00 zł
Rupniów 4,50 zł 4,00 zł 3,50 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,50 zł
Nowe Rybie 5,00 zł 4,50 zł 4,00 zł 3,50 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł
Stare Rybie 5,50 zł 5,00 zł 4,50 zł 4,00 zł 3,50 zł 3,00 zł 3,00 zł

 

TURYSTA