Limanowa – Nowy Sącz

x Limanowa Mordarka Wądoły Kanina Wysokie Trzetrzewina Biczyce Chełmiec Nowy Sącz
Limanowa 2,50 zł 2,50 zł 3 zł 3,50 zł 4 zł  4,50 zł 4,50 zł  5 zł  6 zł
Mordarka 2,50zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 3 zł  3,50 zł 4 zł  4,50 zł 5 zł
Wądoły 3 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 3 zł 3,50 zł  4 zł 4,50 zł 5 zł
Kanina 3,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł  3 zł  3,50 zł 3,50 zł  4,50 zł
Wysokie 4 zł 3 zł 3 zł 2,50 zł 2,50 zł  2,50 zł  3 zł 3 zł  4 zł
Trzetrzewina  4,50 zł 3,50 zł  3,50 zł  3 zł 2,50 zł 2,50 zł  2,50 zł 2,50  zł  3 zł
Biczyce  4,50 zł 4 zł 4 zł  3,50 zł 3 zł  2,50 zł  2,50 zł 2,50 zł  2,50 zł
Chełmiec 5 zł 4,50 zł 4,50 zł 3,50 zł 3 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł
Nowy Sącz 6 zł 5 zł 5 zł 4,50 zł 4 zł 3 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł

 

TURYSTA