Limanowa – Żegocina – Kraków

x Limanowa Młynne Laskowa Rozdz. Żegocina Łąkta Trzciana Ubrzeż Łapanów Podolany Gdów Lednica Wieliczka Kraków
Limanowa 3,50 zł 3,50 zł 4,50 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00zł  7,00 zł  9,00 zł  9,00 zł  9,00 zł  12,00 zł  15,00 zł  15,00zł  16,00zł
Młynne 4,00 zł 350 zł 3,50 zł 4,50 zł 5,50 zł 6,00zł  7,00 zł  8,50 zł 8,50zł  8,50 zł  11,00 zł  14,00 zł  14,00 zł  15,00 zł
Laskowa 4,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 5,50 zł 5,50zł 6,00 zł  7,00zł 7,00zł  7,00zł  9,00 zł  12,00 zł  12,00 zł  14,00 zł
Rozdziele 6,00 zł 4,50 zł 3,50zł 3,50 zł 3,50 zł 4,00zł  5,50 zł  6,00zł 6,00 zł  7,00zł  7,00 zł 11,00 zł  11,00 zł  12,00 zł
Żegocina 6,00 zł 5,50 zł 4,00 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50zł  4,00zł  5,50 zł  5,50 zł 5,50 zł  7,00 zł  9,00 zł  9,00 zł  9,50 zł
Łąkta 6,00 zł 6,00 zł 5,50 zł 4,00 zł 3,50 zł 3,50zł  3,50 zł  4,50 zł  4,50 zł  6,00zł  6,00 zł  8,50 zł  8,50 zł  9,00 zł
Trzciana  7,00 zł  7,00 zł  6,00 zł  5,50 zł  4,00 zł  3,50zł  3,50 zł  4,00 zł  4,00 zł  4,50zł  5,50 zł  7,00 zł  7,00 zł  8,50 zł
Ubrzeż  9,00 zł  8,50 zł  7,00 zł  6,00 zł  5,50 zł  4,50 zł  4,00zł  3,50zł  3,50 zł 4,00 zł  4,50 zł  6,00 zł  6,00 zł  7,00 zł
Łapanów  9,00 zł 8,50 zł 7,00 zł  6,00 zł  5,50 zł  4,50 zł  4,00 zł  3,50 zł  3,50 zł  3,50zł 4,00zł   6,00 zł  6,00 zł  7,00 zł
Podolany  9,00 zł  8,50 zł  7,00 zł  7,00 zł  7,00zł  6,00 zł  4,50 zł 4,00 zł  4,00 zł  3,50zł  3,50 zł  5,50 zł  6,00 zł 7,00 zł
Gdów  12,00 zł  11,00 zł  9,00 zł  7,00 zł  7,00 zł  6,00zł  5,50 zł  4,50 zł  4,00 zł  3,50zł  3,50zł  4,50 zł  5,50 zł  6,00 zł
Lednica  15,00 zł  14,00 zł  12,00 zł  11,00 zł  9,00 zł  8,50 zł  7,00 zł  6,00zł  6,00 zł  5,50zł  4,50 zł  3,50 zł  4,00 zł  5,50 zł
Wieliczka  15,00 zł  14,00 zł  12,00 zł  11,00 zł  9,00 zł  8,50 zł  7,00 zł 6, 00zł 6,00 zł 6,00zł  5,50 zł  4,00 zł  3,50 zł  5,00 zł
Kraków  16,00 zł  15,00 zł  14,00 zł  12,00zł  9,50 zł  9,00 zł  8,50 zł 7,00zł 7,00 zł  7,00zł  6,00zł  5,50 zł  5,00 zł  4,00 zł

 

TURYSTA