Limanowa – Żegocina – Kraków

x Limanowa Młynne Laskowa Rozdz. Żegocina Łąkta Trzciana Ubrzeż Łapanów Podolany Gdów Lednica Wieliczka Kraków
Limanowa 2,50 zł 2,50 zł 3 zł 3,50 zł 4,50 zł 5 zł  6 zł  6,50 zł  7 zł  7 zł  9 zł  11 zł  11zł  13zł
Młynne 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 3 zł 4 zł 4,50 zł  6 zł  6 zł  6,50 zł  6,50 zł  8 zł  10 zł  10 zł  11 zł
Laskowa 3 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 3 zł 4 zł  4,50 zł  5 zł  6 zł  6 zł  7 zł  9 zł  9 zł  10 zł
Rozdziele 3,50 zł 3 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 3 zł  4 zł  4, 50 zł  5 zł  5 zł  6 zł  8 zł  8 zł  9 zł
Żegocina 4,50 zł 4 zł 3 zł 2,50 zł 2,50 zł 3 zł  3,50 zł  4 zł  4 zł  4 zł  6 zł  7 zł  7 zł  8 zł
Łąkta 5 zł 4,50 zł 4 zł 3 zł 3 zł 2,50 zł  3 zł  3,50 zł  3,50 zł  3,50 zł  5 zł  7 zł  7 zł  7,50 zł
Trzciana  6 zł  6 zł  4,50 zł  4 zł  3,50 zł  3 zł  2,50 zł  2,50 zł  3 zł  3zł  4 zł  6 zł  6 zł  7 zł
Ubrzeż  6,50 zł  6 zł  5 zł  4,50 zł  4 zł  3,50 zł  2,50 zł  2,50 zł  2,50 zł  2,50 zł  3 zł  5 zł  5 zł  6 zł
Łapanów  7 zł  6,50 zł 6 zł  5 zł  4 zł  3,50 zł  3 zł  2,50 zł  2,50 zł  3 zł  3 zł   5 zł  5 zł  6 zł
Podolany  7 zł  6,50 zł  6 zł  5 zł  4 zł  3,50 zł  3 zł  2,50 zł  3 zł  2,50 zł  3 zł  4 zł  5 zł  6 zł
Gdów  9 zł  8 zł  7 zł  6 zł  6 zł  5 zł  4 zł  3 zł  3 zł  3 zł  2,50 zł  3,50 zł  4 zł   5 zł
Lednica  11 zł  10 zł  9 zł  8 zł  7 zł  5 zł  6 zł  5 zł  5 zł  4 zł  3,50 zł  2,50 zł  3 zł  4,50 zł
Wieliczka  11 zł  10 zł  9 zł  8 zł  7 zł  7 zł  6 zł  5 zł  5 zł  5 zł  4 zł  3 zł  2,50 zł  3,50 zł
Kraków  13 zł  11 zł  10 zł  9 zł  8 zł  7,50 zł  7 zł  6 zł  6 zł  6 zł  5 zł  4,50 zł  3,50 zł  2,50 zł

 

TURYSTA